Polityka prywatno艣ci

Jakie informacje na Tw贸j temat posiadamy?

W zale偶no艣ci od celu, mo偶emy przetwarza膰 nast臋puj膮ce informacje na Tw贸j temat:

 1. imi臋 i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 4. numer NIP,
 5. adres e-mail,
 6. numer telefonu,
 7. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 8. szczeg贸艂y sk艂adanych zam贸wie艅,
 9. numer rachunku bankowego,
 10. adres IP,
 11. wizerunek (zdj臋cie profilowe),
 12. aktywno艣膰 w stosunku do wysy艂anych newsletter贸w.
  Zakres przetwarzanych danych opisali艣my precyzyjnie w odniesieniu do ka偶dego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajduj膮 si臋 w dalszej cz臋艣ci niniejszej polityki.

Sk膮d mamy Twoje dane osobowe?

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w sam nam je przekazujesz. Dzieje si臋 tak, gdy:

 1. rejestrujesz konto u偶ytkownika,
 2. sk艂adasz zam贸wienie w sklepie,
 3. przesy艂asz reklamacje lub odst臋pujesz od umowy,
 4. zapisujesz si臋 do newslettera,
 5. dodajesz komentarz lub opini臋 o produkcie,
 6. kontaktujesz si臋 z nami.
  Ponadto, cz臋艣膰 informacji na Tw贸j temat mo偶e by膰 automatycznie gromadzona przez narz臋dzia, z kt贸rych korzystamy:
 7. mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadz膮 Tw贸j adres IP,
 8. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywno艣ci w odniesieniu do tre艣ci przesy艂anych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomo艣ci, klikanie w linki itp.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Dbamy o bezpiecze艅stwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowali艣my ryzyka, jakie wi膮偶膮 si臋 z poszczeg贸lnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a nast臋pnie wdro偶yli艣my odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa i ochrony danych osobowych. Na bie偶膮co monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przygl膮damy si臋 stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych Twoich danych osobowych, jeste艣my do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@alerybka.blanet.pl

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych cel贸w jest wi臋cej ni偶 jeden. Poni偶ej znajduje si臋 ich lista, a nast臋pnie bardziej szczeg贸艂owe om贸wienie. Poszczeg贸lnym celom przyporz膮dkowali艣my r贸wnie偶 odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 1. rejestracja i utrzymywanie konta u偶ytkownika 鈥 art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. obs艂uga zam贸wienia 鈥 art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. obs艂uga reklamacji lub odst膮pienia od umowy 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wysy艂ka newslettera 鈥 art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. obs艂uga komentarzy lub opinii o produkcie 鈥 art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. obs艂uga korespondencji 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. realizacja obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 8. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczno艣ci obrony, ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, jak r贸wnie偶 w celu identyfikacji klienta powracaj膮cego 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. marketing w艂asny 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto u偶ytkownika 鈥 szczeg贸艂y

Zak艂adaj膮c konto u偶ytkownika, musisz poda膰 dane niezb臋dne do za艂o偶enia konta: adres e-mail oraz has艂o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do za艂o偶enia konta.
W ramach edycji danych konta mo偶esz poda膰 swoje dalej id膮ce dane, w szczeg贸lno艣ci dane, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystywane przy sk艂adaniu zam贸wie艅, takie jak imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci, numer NIP, numer telefonu. W ramach edycji danych konta mo偶esz r贸wnie偶 ustawi膰 sw贸j awatar, np. zdj臋cie profilowe obejmuj膮ce wizerunek.
Je偶eli zak艂adasz konto poprzez integracj臋 z kontem w serwisie spo艂eczno艣ciowym, na podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskamy dost臋p do okre艣lonych danych zgromadzonych w ramach konta w serwisie spo艂eczno艣ciowym (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, zdj臋cie profilowe).
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obs艂ugi kont u偶ytkownik贸w zapisuje Tw贸j numer IP, z kt贸rego korzysta艂e艣, rejestruj膮c konto u偶ytkownika.
W ka偶dej chwili mo偶esz zmodyfikowa膰 informacje na Tw贸j temat przekazane nam w zwi膮zku z rejestracj膮 konta u偶ytkownika. W sytuacji jednak, w kt贸rej za艂o偶y艂e艣 konto z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie spo艂eczno艣ciowym, dane pobrane z tego serwisu spo艂eczno艣ciowego nie s膮 mo偶liwe do zmodyfikowania.
Dane przekazane przez Ciebie w zwi膮zku z za艂o偶eniem konta przetwarzane s膮 w celu 艣wiadczenia na Twoj膮 rzecz us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na zapewnieniu Ci mo偶liwo艣ci korzystania z konta u偶ytkownika. Us艂uga ta 艣wiadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, 偶e w tym zakresie podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane b臋d膮 przechowywane przez czas funkcjonowania konta u偶ytkownika. W ka偶dej chwili mo偶esz podj膮膰 decyzj臋 o usuni臋ciu konta, przy czym nie doprowadzi to do usuni臋cia z naszej bazy informacji o Twoich zam贸wieniach z艂o偶onych z wykorzystaniem konta. Dane o zam贸wieniach przechowywane s膮 w naszym archiwum przez ca艂y okres funkcjonowania sklepu ze wzgl臋du na zapewnienie mo偶liwo艣ci identyfikacji klienta powracaj膮cego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabat贸w itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zam贸wienia 鈥 szczeg贸艂y

Sk艂adaj膮c zam贸wienie w sklepie, musisz poda膰 dane niezb臋dne do realizacji zam贸wienia. W zale偶no艣ci od szczeg贸艂贸w zam贸wienia, katalog danych mo偶e by膰 inny. Przyk艂adowo, je偶eli zamawiasz produkty fizyczne, musimy zna膰 adres, pod kt贸ry dor臋czy膰 Ci zam贸wienie. Je偶eli prosisz o wystawienie faktury VAT na firm臋, musimy zna膰 numer NIP oraz adres wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do z艂o偶enia zam贸wienia.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obs艂ugi procesu zam贸wienia, zapisuje Tw贸j numer IP, z kt贸rego korzysta艂e艣, sk艂adaj膮c zam贸wienie.
Ka偶de zam贸wienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, 偶e Twoim danym osobowym przypisanym do zam贸wienia towarzysz膮 r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce zam贸wienia takie jak zam贸wione produkty, wybrany spos贸b p艂atno艣ci, wybrany spos贸b dostawy, termin dokonania p艂atno艣ci.
Dane zgromadzone w zwi膮zku z zam贸wieniem, przetwarzane s膮 w celu wykonania umowy zawieranej poprzez z艂o偶enie zam贸wienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami reguluj膮cymi kwestie wystawiania faktur), uwzgl臋dnienia faktury w dokumentacji ksi臋gowej oraz realizacji pozosta艂ych obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami reguluj膮cymi kwestie obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczno艣ci obrony, ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, jak r贸wnie偶 identyfikacji klienta powracaj膮cego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zam贸wieniach b臋d膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do realizacji zam贸wienia, a nast臋pnie do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 z tytu艂u zawartej umowy. Ponadto, po up艂ywie tego terminu, dane nadal mog膮 by膰 przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczno艣ci obrony, ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, jak r贸wnie偶 identyfikacji klienta powracaj膮cego. Pami臋taj r贸wnie偶, 偶e mamy obowi膮zek przechowywa膰 dokumentacj臋 ksi臋gow膮, kt贸ra mo偶e zawiera膰 Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odst膮pienia od umowy 鈥 szczeg贸艂y

Je偶eli sk艂adasz reklamacj臋 lub odst臋pujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w tre艣ci reklamacji lub o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy, kt贸re obejmuj臋 imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by z艂o偶y膰 reklamacj臋 lub odst膮pi膰 od umowy.
Dane przekazane nam w zwi膮zku ze z艂o偶eniem reklamacji lub odst膮pieniem od umowy wykorzystywane s膮 w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odst膮pienia od umowy, a nast臋pnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane b臋d膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odst膮pienia. Dokumenty reklamacyjne b臋d膮 przechowywane do czasu up艂ywu terminu uprawnie艅 z r臋kojmi. O艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy b臋d膮 przechowywane wraz z dokumentacj膮 ksi臋gow膮 przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter 鈥 szczeg贸艂y

Zapisuj膮c si臋 do newslettera, przekazujesz nam swoje imi臋 oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by zapisa膰 si臋 do newslettera.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obs艂ugi newslettera, zapisuje Tw贸j numer IP, z kt贸rego korzysta艂e艣, zapisuj膮c si臋 do newslettera, okre艣la Twoj膮 przybli偶on膮 lokalizacj臋, klienta poczty, z kt贸rego korzystasz do obs艂ugi poczty e-mail oraz 艣ledzi Twoje dzia艂ania podejmowane w zwi膮zku z wysy艂anymi do Ciebie wiadomo艣ciami. W zwi膮zku z tym, posiadamy r贸wnie偶 informacje, kt贸re wiadomo艣ci otworzy艂e艣, w ramach kt贸rych wiadomo艣ci klikn膮艂e艣 w linki itp.
Dane przekazane nam przez Ciebie w zwi膮zku z zapisem do newslettera, wykorzystywane s膮 w celu przesy艂ania Ci newslettera, a podstaw膮 prawn膮 ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra偶ona podczas zapisywania si臋 do newslettera. Je偶eli chodzi o przetwarzanie informacji, kt贸re nie pochodz膮 od Ciebie, a zosta艂y zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy si臋 w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cym na analizie zachowa艅 subskrybent贸w newslettera w celu optymalizacji dzia艂a艅 mailingowych.
W ka偶dej chwili mo偶esz zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w dedykowany link znajduj膮cy si臋 w ka偶dej wiadomo艣ci wysy艂anej w ramach newslettera lub po prostu kontaktuj膮c si臋 z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane b臋d膮 nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracaj膮cego oraz ewentualnej obrony roszcze艅 zwi膮zanych z wysy艂aniem Ci newslettera, w szczeg贸lno艣ci na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W ka偶dej chwili mo偶esz zmodyfikowa膰 swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikaj膮c w stosowny link widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci wysy艂anej w ramach newslettera lub po prostu kontaktuj膮c si臋 z nami.

Komentarze i opinie o produktach 鈥 szczeg贸艂y

Dodaj膮c komentarz lub opini臋 o produkcie, musisz poda膰 przynajmniej nazw臋 u偶ytkownika, kt贸ra b臋dzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa mo偶e zawiera膰 dane osobowe, jak np. imi臋 lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne by doda膰 komentarz lub opini臋. Mo偶esz doda膰 r贸wnie偶 sw贸j awatar (mo偶e zawiera膰 Tw贸j wizerunek, np. zdj臋cie) oraz poda膰 adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
Dane przekazane w zwi膮zku z dodaniem komentarza lub opinii b臋d膮 przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstaw膮 przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikaj膮ca z przes艂ania formularza s艂u偶膮cego do publikacji komentarza lub opinii. W ka偶dej chwili mo偶esz cofn膮膰 zgod臋, domagaj膮c si臋 usuni臋cia komentarza lub opinii.
Tw贸j komentarz lub opinia b臋d膮 publicznie dost臋pne na stronie przez czas jej dost臋pno艣ci w Internecie, chyba 偶e wcze艣niej za偶膮dasz usuni臋cia komentarza lub opinii. W ka偶dej chwili mo偶esz r贸wnie偶 zmodyfikowa膰 tre艣膰 komentarza, jak r贸wnie偶 zmodyfikowa膰 przypisane do niego dane jako o osobie, kt贸ra doda艂a komentarz lub opini臋.

Obs艂uga korespondencji 鈥 szczeg贸艂y

Kontaktuj膮c si臋 z nami, w spos贸b naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w tre艣ci korespondencji, w szczeg贸lno艣ci adres e-mail oraz imi臋 i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by nawi膮za膰 kontakt.
Twoje dane s膮 w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tob膮, a podstaw膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania po zako艅czeniu kontaktu jest r贸wnie偶 nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie mo偶liwo艣ci wykazania okre艣lonych fakt贸w w przysz艂o艣ci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tre艣膰 korespondencji mo偶e podlega膰 archiwizacji i nie jeste艣my w stanie jednoznacznie okre艣li膰, kiedy zostanie usuni臋ta. Masz prawo do domagania si臋 przedstawienia historii korespondencji, jak膮 z nami prowadzi艂e艣 (je偶eli podlega艂a archiwizacji), jak r贸wnie偶 domaga膰 si臋 jej usuni臋cia, chyba 偶e jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrz臋dne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowi膮zki podatkowe i ksi臋gowe 鈥 szczeg贸艂y

Je偶eli wystawiamy na Twoj膮 rzecz faktur臋, to wchodzi ona w sk艂ad dokumentacji ksi臋gowej, kt贸ra b臋dzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe s膮 w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ci膮偶膮cych na nas obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami reguluj膮cymi kwestie obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych).

Archiwum 鈥 szczeg贸艂y

W ramach opisu poszczeg贸lnych cel贸w przetwarzania danych osobowych, kt贸re znajduj膮 si臋 powy偶ej, wskazali艣my terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te cz臋sto zwi膮zane s膮 z archiwizacj膮 przez nas okre艣lonych danych na potrzeby zapewnienia sobie mo偶liwo艣ci wykazania okre艣lonych fakt贸w w przysz艂o艣ci, odtworzenia przebiegu wsp贸艂pracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszcze艅. Opieramy si臋 w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing w艂asny 鈥 szczeg贸艂y

W ramach naszego sklepu korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyk贸w. W sytuacji, w kt贸rej rozpoczniesz proces sk艂adania zam贸wienia, ale go nie uko艅czysz, nasz system odnotuje ten fakt w celu podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych sk艂oni膰 Ci臋 do finalizacji zam贸wienia. Tymi dzia艂aniami mog膮 by膰, w szczeg贸lno艣ci, wysy艂ka do Ciebie wiadomo艣ci e-mail z zach臋t膮 do finalizacji zam贸wienia lub wy艣wietlenie targetowanej reklamy podczas przegl膮dania Internetu.
Opisane powy偶ej dzia艂ania realizujemy, opieraj膮c si臋 o nasz prawnie uzasadniony interes, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegaj膮cy na marketingu w艂asnych produkt贸w. W ka偶dej chwili mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 prowadzonym w ten spos贸b dzia艂aniom.

Jak d艂ugo b臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zosta艂y wskazane odr臋bnie w stosunku do ka偶dego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczeg贸艂贸w po艣wi臋conych ka偶demu odr臋bnemu celowi przetwarzania.
Zwracamy Twoj膮 uwag臋 na fakt, 偶e przyj臋li艣my model przechowywania Twoich danych o zam贸wieniach przez ca艂y okres funkcjonowania naszego sklepu internetowego. Wychodzimy z za艂o偶enia, 偶e dzia艂a to z korzy艣ci膮 dla Ciebie, poniewa偶 w ka偶dej chwili mo偶esz odtworzy膰 histori臋 swoich zakup贸w, a dodatkowo korzysta膰 z rabat贸w, je偶eli przewidujemy takowe dla naszych sta艂ych klient贸w. Je偶eli jednak nie chcesz, 偶eby Twoje dane o zam贸wieniach by艂y przechowywane tak d艂ugo, w ka偶dej chwili mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 przechowywaniu ich w opisanym celu. Informujemy Ci臋 jednak, 偶e widzimy nasz nadrz臋dny interes w przechowywaniu danych o zam贸wieniu do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 z zawartej z nami umowy sprzeda偶y.

Kim s膮 odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, 偶e wsp贸艂czesny biznes nie jest w stanie obej艣膰 si臋 bez us艂ug 艣wiadczonych przez podmioty trzecie. My r贸wnie偶 z takich us艂ug korzystamy. Cz臋艣膰 z tych us艂ug wi膮偶e si臋 z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewn臋trzni us艂ugodawcy, kt贸rzy bior膮 udzia艂 w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 1. hostingodawca, kt贸ry przechowuje dane na serwerze,
 2. dostawca us艂ugi chmury obliczeniowej, w kt贸rej przechowywane s膮 kopie zapasowe mog膮ce zawiera膰 Twoje dane osobowe,
 3. dostawca systemu mailingowego, w kt贸rym przechowywane s膮 Twoje dane, je偶eli jeste艣 subskrybentem newslettera,
 4. dostawca systemu CRM, w kt贸rym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obs艂ugi klienta oraz w celach archiwalnych,
 5. dostawca systemu do fakturowania, w kt贸rym przechowywane s膮 Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 6. biuro rachunkowe, kt贸re przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 7. podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi w zakresie obs艂ugi technicznej, kt贸ry uzyskuje dost臋p do danych, je偶eli prowadzone prace techniczne dotycz膮 obszar贸w, w kt贸rych znajduj膮 si臋 dane osobowe,
 8. pozostali podwykonawcy, kt贸rzy uzyskuj膮 dost臋p do danych, je偶eli zakres ich dzia艂a艅 wymaga takowego dost臋pu.
  Wszystkie podmioty wymienione powy偶ej przetwarzaj膮 Twoje dane na podstawie zawartych z nami um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantuj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  Twoje dane udost臋pniane s膮 firmom kurierskim w zakresie niezb臋dnym do dostarczenia zam贸wienia. Firmy te staj膮 si臋 niezale偶nymi administratorami Twoich danych osobowych.
  Je偶eli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mog膮 by膰 udost臋pnione radcy prawnemu lub adwokatowi zwi膮zanemu tajemnic膮 zawodow膮. Potrzeba mo偶e wynika膰 z konieczno艣ci skorzystania z pomocy prawnej wymagaj膮cej dost臋pu do Twoich danych osobowych.
  Ponadto, bierzemy udzia艂 w programie Zaufane Opinie Ceneo. W procesie sk艂adania zam贸wienia mo偶esz wyrazi膰 zgod臋 na przekazanie Twoich danych zwi膮zanych z zam贸wieniem w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Je偶eli wyrazisz tak膮 zgod臋, Twoje dane zostan膮 udost臋pnione sp贸艂ce Ceneo pl. Sp. z o.o., kt贸ra stanie si臋 w ten spos贸b administratorem Twoich danych osobowych. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przetwarzania danych przez Ceneo opisane s膮 w regulaminie Ceneo: http://info.ceneo.pl/regulamin/.
  Twoje dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane do urz臋d贸w skarbowych w zakresie niezb臋dnym do realizacji obowi膮zk贸w podatkowo-rozliczeniowo-ksi臋gowych. Chodzi w szczeg贸lno艣ci o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty ksi臋gowe, w kt贸rych znajduj膮 si臋 Twoje dane osobowe.
  Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczno艣ci, Twoje dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dost臋pu do danych na podstawie przepis贸w prawa, takim jak s艂u偶by policyjne, bezpiecze艅stwa, s膮dy, prokuratury.
  Co wi臋cej, korzystamy z narz臋dzi, kt贸re gromadz膮 na Tw贸j temat szereg informacji zwi膮zanych z korzystaniem z naszego sklepu. Chodzi, w szczeg贸lno艣ci, o nast臋puj膮ce informacje:
 9. informacje o systemie operacyjnym i przegl膮darce internetowej, z kt贸rej korzystasz,
 10. przegl膮dane postronny,
 11. czas sp臋dzony na stronie,
 12. przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami,
 13. klikni臋cia w poszczeg贸lne linki,
 14. 藕r贸d艂o, z kt贸rego przechodzisz do naszej strony,
 15. przedzia艂 wieku, w kt贸rym si臋 znajdujesz,
 16. Twoja p艂e膰,
 17. Twoja przybli偶ona lokalizacja ograniczona do miejscowo艣ci.
 18. Twoje zainteresowania okre艣lone na podstawie aktywno艣ci w sieci.
  Informacje te same w sobie nie maj膮, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Poniewa偶 informacje te gromadzone s膮 przez zewn臋trzne narz臋dzia, z kt贸rych korzystamy, informacje te przetwarzane s膮 r贸wnie偶 przez dostawc贸w narz臋dzi na zasadach wynikaj膮cych z ich regulamin贸w oraz polityk prywatno艣ci. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane s膮 do 艣wiadczenia i ulepszania us艂ug, zarz膮dzania nimi, opracowywania nowych us艂ug, mierzenia skuteczno艣ci reklam, ochrony przez oszustwami i nadu偶yciami, a tak偶e personalizowania tre艣ci i reklam wy艣wietlanych w poszczeg贸lnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczeg贸艂y w tym zakresie postarali艣my si臋 opisa膰 w dalszej cz臋艣ci niniejszej polityki, w ramach wyja艣nie艅 po艣wi臋conych poszczeg贸lnym narz臋dziom.

Czy przekazujemy Twoje dane do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych?

Tak, cz臋艣膰 operacji przetwarzania Twoich danych osobowych mo偶e wi膮za膰 si臋 z ich przekazywaniem do pa艅stw trzecich.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do pa艅stw trzecich w zwi膮zku z korzystaniem z narz臋dzi, kt贸re przechowuj膮 dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w pa艅stwach trzecich, w szczeg贸lno艣ci w USA. Dostawcy tych narz臋dzi gwarantuj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodno艣ci przewidziane przez RODO, w szczeg贸lno艣ci poprzez przyst膮pienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w pa艅stwach trzecich dochodzi w ramach nast臋puj膮cych narz臋dzi:

 1. system mailingowy MailChimp, kt贸rego dostawc膮 jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA 鈥 w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych zwi膮zanych z Twoimi reakcjami na wysy艂ane przez nas wiadomo艣ci,
 2. us艂ugi Google w ramach pakietu G-Suite, kt贸rych dostawc膮 jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane s膮 w ramach us艂ug Google, w tym r贸wnie偶 tych danych, kt贸re zawarte s膮 w plikach podlegaj膮cych synchronizacji z Google Drive.
  Zar贸wno Rocket Science Group LLC jak Google Ireland Limited zapewniaj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizm贸w zgodno艣ci przewidzianych przez RODO, w szczeg贸lno艣ci poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.
  Przypominamy w tym miejscu r贸wnie偶, 偶e korzystamy z narz臋dzi zewn臋trznych, kt贸re mog膮 gromadzi膰 anonimowe dla nas informacje na Tw贸j temat. Wspominali艣my o tym ju偶 kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym r贸wnie偶 w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narz臋dzi cz臋sto wykorzystuj膮 do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie ca艂ego 艣wiata, w szczeg贸lno艣ci w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w spos贸b zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opieraj膮cych si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, kt贸re wywo艂ywa艂yby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na Ciebie wp艂ywa艂y.
Owszem, korzystamy z narz臋dzi, kt贸re mog臋 podejmowa膰 okre艣lone dzia艂ania w zale偶no艣ci od informacji zebranych w ramach mechanizm贸w 艣ledz膮cych, ale uwa偶amy, 偶e dzia艂ania te nie maj膮 istotnego wp艂ywu na Ciebie, poniewa偶 nie r贸偶nicuj膮 Twojej sytuacji jako klienta, nie wp艂ywaj膮 na warunki umowy, jak膮 mo偶esz z nami zawrze膰 itp.
Korzystaj膮c z okre艣lonych narz臋dzi, mo偶emy np. kierowa膰 do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcze艣niejsze dzia艂ania podj臋te przez Ciebie w ramach naszej strony czy te偶 podpowiada膰 Ci produkty, kt贸re mog膮 Ci臋 zainteresowa膰. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zach臋camy Ci臋 do pog艂臋bienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczeg贸lno艣ci w zakresie kwestii zwi膮zanych z prywatno艣ci膮. Szczeg贸艂owe informacje, wraz z mo偶liwo艣ci膮 zarz膮dzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.
Podkre艣lamy, 偶e w ramach narz臋dzi, z kt贸rych korzystamy nie mamy dost臋pu do informacji, kt贸re pozwala艂by na Twoj膮 identyfikacj臋. Informacje, o kt贸rych tutaj m贸wimy, to, w szczeg贸lno艣ci:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przegl膮darce internetowej, z kt贸rej korzystasz,
 2. przegl膮dane postronny,
 3. czas sp臋dzony na stronie,
 4. przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami,
 5. 藕r贸d艂o, z kt贸rego przechodzisz do naszej strony,
 6. przedzia艂 wieku, w kt贸rym si臋 znajdujesz,
 7. Twoja p艂e膰,
 8. Twoja przybli偶ona lokalizacja ograniczona do miejscowo艣ci,
 9. Twoje zainteresowania okre艣lone na podstawie aktywno艣ci w sieci.
  Informacji wskazanych powy偶ej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, kt贸re znajduj膮 si臋 w naszych bazach. Informacje te maj膮 charakter anonimowy i nie pozwalaj膮 nam na Twoj膮 identyfikacj臋. Informacje te przechowywane s膮 na serwerach dostawc贸w poszczeg贸lnych narz臋dzi, a serwery te najcz臋艣ciej mog膮 znajdowa膰 si臋 na ca艂ym 艣wiecie.

Jakie uprawnienia przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci nast臋puj膮ce potencjalne uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usuni臋cia danych (je偶eli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby艣my przetwarzali Twoje dane, mo偶esz 偶膮da膰, aby艣my je usun臋li),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mo偶esz 偶膮da膰, aby艣my ograniczyli przetwarzanie danych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tob膮 dzia艂a艅, je偶eli w Twojej opinii mamy nieprawid艂owe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powiniene艣 wskaza膰 szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania obj臋tego sprzeciwem; przestaniemy przetwarza膰 Twoje dane w tych celach, chyba 偶e wyka偶emy, 偶e podstawy przetwarzania przez nas danych s膮 nadrz臋dne wobec Twoich praw lub te偶, 偶e Twoje dane s膮 nam niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅),
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzyma膰 od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dane osobowe, kt贸re dostarczy艂e艣 nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; mo偶esz nam zleci膰 przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi),
 7. prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych, je偶eli uprzednio tak膮 zgod臋 wyrazi艂e艣,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (je偶eli stwierdzisz, 偶e przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mo偶esz z艂o偶y膰 w tej sprawie skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub innego w艂a艣ciwego organu nadzorczego).
  Zasady zwi膮zane z realizacj膮 wskazanych powy偶ej uprawnie艅 zosta艂y opisane szczeg贸艂owo w art. 16 鈥 21 RODO. Zach臋camy do zapoznania si臋 z tymi przepisami. Ze swojej strony uwa偶amy za potrzebne wyja艣ni膰 Ci, 偶e wskazane powy偶ej uprawnienia nie s膮 bezwzgl臋dne i nie b臋d膮 przys艂ugiwa膰 Ci w stosunku do wszystkich czynno艣ci przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkre艣lamy, 偶e jedno z uprawnie艅 wskazanych powy偶ej przys艂uguje Ci zawsze – je偶eli uznasz, 偶e przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopu艣cili艣my si臋 naruszenia przepis贸w o ochronie danych osobowych, masz mo偶liwo艣膰 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze mo偶esz r贸wnie偶 zwr贸ci膰 si臋 do nas z 偶膮daniem udost臋pnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Tw贸j temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, 偶e wy艣lesz wiadomo艣膰 na adres kontakt@alerybka.blanet.pl. Do艂o偶yli艣my jednak wszelkich stara艅, by interesuj膮ce Ci臋 informacje zosta艂y wyczerpuj膮co przedstawione w niniejszej polityce prywatno艣ci. Podany powy偶ej adres e-mail mo偶esz wykorzysta膰 r贸wnie偶 w razie jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Czy korzystamy z cookies i czym one w艂a艣ciwie s膮?

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), kt贸re mog膮 by膰 odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies w艂asne) lub systemy teleinformatyczne podmiot贸w trzecich (cookies podmiot贸w trzecich). W plikach cookies mog膮 by膰 zapisywane i przechowywane okre艣lone informacje, do kt贸rych nast臋pnie systemy teleinformatyczne mog膮 uzyskiwa膰 dost臋p w okre艣lonych celach.
Niekt贸re u偶ywane przez nas cookies s膮 usuwane po zako艅czeniu sesji przegl膮darki internetowej, tzn. po jej zamkni臋ciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies s膮 zachowywane na Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym i umo偶liwiaj膮 nam rozpoznanie Twojej przegl膮darki przy kolejnym wej艣ciu na stron臋 (trwa艂e cookies).
Je偶eli chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o plikach cookies jako takich, mo偶esz zapozna膰 si臋 np. z tym materia艂em: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na jakiej podstawie korzystamy z plik贸w cookies?

Z plik贸w cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyj膮tkiem sytuacji, gdy pliki cookies s膮 niezb臋dne do prawid艂owego 艣wiadczenia na Twoj膮 rzecz us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z kt贸rym tak膮 zgod臋 wyra偶asz poprzez ustawienia swojej przegl膮darki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspieraj膮cego zarz膮dzanie plikami cookies. Przyjmujemy, 偶e godzisz si臋 na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, kt贸re nie s膮 blokowane przez Twoj膮 przegl膮dark臋 lub dodatkowe oprogramowanie, z kt贸rego korzystasz.
Pami臋taj, 偶e wy艂膮czenie lub ograniczenie obs艂ugi plik贸w cookies mo偶e uniemo偶liwia膰 u偶ywanie cz臋艣ci funkcji dost臋pnych w naszym sklepie oraz powodowa膰 trudno艣ci w korzystaniu z naszego sklepu, jak r贸wnie偶 z wielu innych stron internetowych, kt贸re stosuj膮 cookies. Przyk艂adowo, je偶eli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, przyciski, widgety oraz funkcje spo艂eczno艣ciowe zaimplementowane w naszym sklepie mog膮 by膰 dla Ciebie niedost臋pne.

Czy mo偶esz wy艂膮czy膰 pliki cookies?

Tak, mo偶esz zarz膮dza膰 ustawieniami plik贸w cookies w ramach swojej przegl膮darki internetowej. Mo偶esz blokowa膰 wszystkie lub wybrane pliki cookies. Mo偶esz r贸wnie偶 blokowa膰 pliki cookies konkretnych witryn. W ka偶dej chwili mo偶esz r贸wnie偶 usun膮膰 zapisane wcze艣niej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przegl膮darki internetowe oferuj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 korzystania z trybu incognito. Mo偶esz z niego skorzysta膰, je艣li nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zosta艂y zapisane w historii przegl膮dania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito s膮 usuwane w momencie zamkni臋cia wszystkich okien tego trybu.
Dost臋pne s膮 r贸wnie偶 wtyczki do przegl膮darek umo偶liwiaj膮ce kontrol臋 nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcj臋 kontroli nad plikami cookies mo偶e zapewnia膰 r贸wnie偶 dodatkowe oprogramowanie, w szczeg贸lno艣ci pakiety antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dost臋pne s膮 narz臋dzia pozwalaj膮ce na kontrol臋 nad niekt贸rymi rodzajami plik贸w cookies, w szczeg贸lno艣ci na zbiorowe zarz膮dzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).
Dajemy Ci r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 kontroli nad plikami cookies bezpo艣rednio z poziomu naszego sklepu. Zaimplementowali艣my specjalny mechanizm do zarz膮dzania plikami cookies, kt贸ry pozwala Ci blokowa膰 te pliki cookies, kt贸rych sobie nie 偶yczysz.
Pami臋taj, 偶e wy艂膮czenie lub ograniczenie obs艂ugi plik贸w cookies mo偶e uniemo偶liwia膰 u偶ywanie cz臋艣ci funkcji dost臋pnych w naszym sklepie oraz powodowa膰 trudno艣ci w korzystaniu z naszego sklepu, jak r贸wnie偶 z wielu innych stron internetowych, kt贸re stosuj膮 cookies. Przyk艂adowo, je偶eli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, przyciski, widgety oraz funkcje spo艂eczno艣ciowe zaimplementowane w naszym sklepie mog膮 by膰 dla Ciebie niedost臋pne.

W jakich celach korzystamy z plik贸w cookies w艂asnych?

Pliki cookies w艂asne wykorzystywane s膮 do zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania poszczeg贸lnych mechanizm贸w sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapami臋tanie ostatnio przegl膮danych produkt贸w oraz produkt贸w dodanych do koszyka.
W plikach cookies w艂asnych przechowywana jest r贸wnie偶 informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarz膮dzania plikami cookies.
Pliki cookies w艂asne wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 do obs艂ugi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyk贸w.

Jakie pliki cookies podmiot贸w trzecich s膮 wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonuj膮 nast臋puj膮ce pliki cookies podmiot贸w trzecich:

 1. Google Analytics,
 2. Google Tag Manager,
 3. Google AdWords,
 4. Google AdSense,
 5. Facebook Custom Audiences,
 6. Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narz臋dzi spo艂eczno艣ciowych),
 7. Disqus,
 8. Hotjar,
 9. SoundCloud,
 10. YouTube.
  Szczeg贸艂y dotycz膮ce poszczeg贸lnych plik贸w cookies podmiot贸w trzecich opisane zosta艂y poni偶ej.

Google Analytics – szczeg贸艂y

Korzystamy z narz臋dzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzia艂ania w tym zakresie realizujemy, opieraj膮c si臋 na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegaj膮cym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowali艣my w kodzie naszej strony specjalny kod 艣ledz膮cy Google Analytics. Kod 艣ledz膮cy wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotycz膮ce us艂ugi Google Analytics. W ka偶dej chwili mo偶esz zablokowa膰 kod 艣ledz膮cy Google Analytics, instaluj膮c dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w spos贸b automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten spos贸b informacje s膮 najcz臋艣ciej przekazywane do serwer贸w Google, kt贸re mog膮 znajdowa膰 si臋 w ca艂ym 艣wiecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowan膮 przez nas anonimizacj臋 adresu IP, Tw贸j adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyj膮tkowych przypadkach pe艂ny adres IP jest przekazywany do serwer贸w Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 w ramach Google Analytics co do zasady nie jest 艂膮czony z innymi danymi Google.
Podkre艣lamy, 偶e w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, kt贸re pozwala艂aby na Twoj膮 identyfikacj臋. W zwi膮zku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie maj膮 dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dost臋p w ramach Google Analytics to, w szczeg贸lno艣ci:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przegl膮darce internetowej, z kt贸rej korzystasz,
 2. podstrony, jakie przegl膮dasz w ramach naszego sklepu,
 3. czas sp臋dzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
 4. przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami,
 5. 藕r贸d艂o, z kt贸rego przechodzisz do naszego sklepu.
  Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z nast臋puj膮cych Funkcji Reklamowych:
 6. raporty demograficzne i zainteresowa艅,
 7. remarketing,
 8. funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
  W ramach Funkcji Reklamowych r贸wnie偶 nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dost臋p, to, w szczeg贸lno艣ci:
 9. przedzia艂 wieku, w kt贸rym si臋 znajdujesz,
 10. Twoja p艂e膰,
 11. Twoja przybli偶ona lokalizacja ograniczona do miejscowo艣ci,
 12. Twoje zainteresowania okre艣lone na podstawie aktywno艣ci w sieci.
  Us艂ugi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyska艂y certyfikat niezale偶nego standardu bezpiecze艅stwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najcz臋艣ciej uznawanych standard贸w na 艣wiecie i po艣wiadcza spe艂nianie odpowiednich wymog贸w przez systemy obs艂uguj膮ce Google Analytics i Google Analytics 360.
  Je偶eli jeste艣 zainteresowany szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, kt贸re korzystaj膮 z us艂ug Google, zach臋camy do zapoznania si臋 z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager 鈥 szczeg贸艂y

Korzystamy z narz臋dzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umo偶liwiaj膮cego zarz膮dzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzi臋ki kt贸rym jeste艣my w stanie
kontrolowa膰 ruch i zachowanie u偶ytkownik贸w, zbiera膰 informacje o skuteczno艣ci reklam i
podejmowa膰 dzia艂ania maj膮ce na celu ulepszanie naszego sklepu. Google Tag Manager
nie zbiera 偶adnych informacji umo偶liwiaj膮cych Twoj膮 identyfikacj臋, jednak偶e narz臋dzie to powoduje uruchomienie innych tag贸w, kt贸re z kolei mog膮 zbiera膰 dane.

Google AdWords – szczeg贸艂y

Korzystamy z funkcji remarketingowych dost臋pnych w ramach systemu Google AdWords obs艂ugiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzia艂ania w tym zakresie realizujemy, opieraj膮c si臋 na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegaj膮cym na marketingu w艂asnych produkt贸w lub us艂ug.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urz膮dzeniu plik remarketing cookie firmy Google, kt贸ry zbiera informacje na temat Twojej aktywno艣ci w naszym sklepie. Dzi臋ki zgromadzonym w ten spos贸b informacj膮 jeste艣my w stanie wy艣wietla膰 Ci reklamy w ramach sieci Google w zale偶no艣ci od Twoich zachowa艅 w naszym sklepie. Przyk艂adowo, je偶eli wy艣wietlisz jaki艣 produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, 偶e b臋dziemy mogli skierowa膰 do Ciebie reklam臋 dotycz膮c膮 tego produktu lub jak膮kolwiek inn膮, kt贸r膮 uznamy za w艂a艣ciw膮. Reklama ta zostanie wy艣wietlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przegl膮dania innych stron internetowych itp.
Podkre艣lamy, 偶e my, korzystaj膮c z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, kt贸re pozwala艂aby na Twoj膮 identyfikacj臋. Ewentualne zestawienie danych w taki spos贸b, 偶e nabieraj膮 one charakteru danych osobowych, mo偶e by膰 dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy ju偶 za to odpowiedzialno艣ci, poniewa偶 Google realizuje te dzia艂ania na podstawie umowy zawartej z Tob膮 jako u偶ytkownikiem us艂ug Google.
My, korzystaj膮c z Google AdWords, jeste艣my jedynie w stanie definiowa膰 grupy odbiorc贸w, do kt贸rych chcieliby艣my, by nasze reklamy dociera艂y. Na tej podstawie Google podejmuje decyzj臋, kiedy i w jaki spos贸b zaprezentuje Ci nasz膮 reklam臋.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi艂e艣 zgod臋 wobec Google na 艂膮czenie historii przegl膮dania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, kt贸re wy艣wietlane s膮 na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla cel贸w remarketingu na r贸偶nych urz膮dzeniach. W tym celu Google 艂膮czy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzy膰 grupy docelowe.
Je偶eli nie chcesz otrzymywa膰 personalizowanych reklam, mo偶esz zarz膮dza膰 ustawieniami reklam bezpo艣rednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Je偶eli jeste艣 zainteresowany szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, kt贸re korzystaj膮 z us艂ug Google, zach臋camy do zapoznania si臋 z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google AdSense 鈥 szczeg贸艂y

Wy艣wietlamy na naszych stronach reklamy w ramach sieci Google AdSense obs艂ugiwanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzia艂ania w tym zakresie realizujemy, opieraj膮c si臋 na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegaj膮cym na monetyzacji tre艣ci przez nas publikowanych.
Nasza strona, w zwi膮zku z wy艣wietlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera tagi reklam, kt贸re wydaj膮 Twojej przegl膮darce internetowej polecenie wys艂ania 偶膮dania tre艣ci reklamowej z serwer贸w Google. Wraz z tre艣ci膮 reklamow膮 serwer wysy艂a tak偶e plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane s膮 do wy艣wietlania reklam na podstawie Twoich poprzednich odwiedzin na naszej stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense u偶ywa plik贸w cookie r贸wnie偶 po to, by poprawia膰 jako艣膰 reklam. Cz臋sto zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie temat贸w, kt贸re Ci臋 interesuj膮, ulepszanie raport贸w o skuteczno艣ci kampanii i pomijanie reklam, kt贸re ju偶 widzia艂e艣.
Podkre艣lamy, 偶e my, korzystaj膮c z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, kt贸re pozwala艂aby na Twoj膮 identyfikacj臋. Ewentualne zestawienie danych w taki spos贸b, 偶e nabieraj膮 one charakteru danych osobowych, mo偶e by膰 dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy ju偶 za to odpowiedzialno艣ci, poniewa偶 Google realizuje te dzia艂ania na podstawie umowy zawartej z Tob膮 jako u偶ytkownikiem us艂ug Google.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi艂e艣 zgod臋 wobec Google na 艂膮czenie historii przegl膮dania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, kt贸re wy艣wietlane s膮 na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla cel贸w remarketingu na r贸偶nych urz膮dzeniach. W tym celu Google 艂膮czy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzy膰 grupy docelowe.
Je偶eli nie chcesz otrzymywa膰 personalizowanych reklam, mo偶esz zarz膮dza膰 ustawieniami reklam bezpo艣rednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Je偶eli jeste艣 zainteresowany szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, kt贸re korzystaj膮 z us艂ug Google, zach臋camy do zapoznania si臋 z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences 鈥 szczeg贸艂y

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorc贸w w celu kierowania do okre艣lonych grup u偶ytkownik贸w targetowanych przekaz贸w reklamowych. Dzia艂ania w tym zakresie realizujemy, opieraj膮c si臋 na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegaj膮cym na marketingu w艂asnych produkt贸w lub us艂ug.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod k膮tem Twoich zachowa艅 w naszym sklepie, zaimplementowali艣my w ramach naszej strony Pixel Facebooka, kt贸ry w spos贸b automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten spos贸b informacje s膮 najcz臋艣ciej przekazywane do serwer贸w Facebooka, kt贸ra mog膮 znajdowa膰 si臋 na ca艂ym 艣wiecie, w szczeg贸lno艣ci w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka s膮 anonimowe, tj. nie pozwalaj膮 nam na Twoj膮 identyfikacj臋. W zale偶no艣ci od Twojej aktywno艣ci na naszych stronach mo偶esz trafi膰 do okre艣lonej grupy odbiorc贸w, ale w 偶aden spos贸b nie identyfikujemy poszczeg贸lnych os贸b nale偶膮cych do tych grup.
Informujemy Ci臋 jednak, 偶e Facebook mo偶e 艂膮czy膰 zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywa膰 dla swoich w艂asnych cel贸w, w tym marketingowych. Takie dzia艂ania Facebooka nie s膮 ju偶 zale偶ne od nas, a informacji o nich mo偶esz szuka膰 bezpo艣rednio w polityce prywatno艣ci Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mo偶esz r贸wnie偶 zarz膮dza膰 swoimi ustawieniami prywatno艣ci. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe 鈥 szczeg贸艂y

Na naszej stronie internetowej u偶ywane s膮 wtyczki, przyciski i inne narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe, zwane dalej 艂膮cznie 鈥瀢tyczkami鈥, udost臋pniane przez serwisy spo艂eczno艣ciowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.
Wy艣wietlaj膮c nasz膮 stron臋 internetow膮 zawieraj膮c膮 wtyczk臋 danego serwisu spo艂eczno艣ciowego, Twoja przegl膮darka przesy艂a do administratora tego serwisu spo艂eczno艣ciowego informacj臋 o odwiedzinach. Poniewa偶 wtyczka jest fragmentem serwisu spo艂eczno艣ciowego wbudowanym w nasz膮 stron臋, przegl膮darka wysy艂a informacj臋 o 偶膮daniu pobrania zawarto艣ci danego serwisu spo艂eczno艣ciowego na nasz膮 stron臋.
Wtyczki gromadz膮 pewne informacje na Tw贸j temat, takie jak identyfikator u偶ytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotycz膮ce przegl膮darki internetowej.
Administratorzy serwis贸w spo艂eczno艣ciowych wykorzystuj膮 cz臋艣膰 tych informacji, aby personalizowa膰 warunki ogl膮dania naszej strony. Na przyk艂ad, gdy odwiedzasz stron臋 z przyciskiem 鈥濴ubi臋 to鈥, administrator serwisu spo艂eczno艣ciowego potrzebuje informacji, kim jeste艣, aby pokaza膰 Ci, kt贸rzy z Twoich znajomych r贸wnie偶 lubi膮 nasz膮 stron臋.
Informacje gromadzone przez wtyczki mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane przez administrator贸w serwis贸w spo艂eczno艣ciowych w ich w艂asnych celach, takich jak np. doskonalenie w艂asnych produkt贸w, tworzenie profili u偶ytkownik贸w, analiza i optymalizacja w艂asnych dzia艂a艅, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wp艂ywu na to, w jaki spos贸b informacje gromadzone przez wtyczki s膮 nast臋pnie wykorzystywane przez administrator贸w serwis贸w spo艂eczno艣ciowych. Szczeg贸艂贸w w tym zakresie mo偶esz szuka膰 w regulaminach i politykach prywatno艣ci poszczeg贸lnych serwis贸w spo艂eczno艣ciowych.
Wtyczki serwis贸w spo艂eczno艣ciowych gromadz膮 i przekazuj膮 informacje do administrator贸w tych serwis贸w nawet wtedy, gdy przegl膮dasz nasz膮 stron膮 nie b臋d膮c zalogowanym do swojego konta w serwisie spo艂eczno艣ciowym. Wtedy jednak przegl膮darka wysy艂a bardziej ograniczony zestaw informacji.
Je艣li zalogowa艂e艣 si臋 do jednego z serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, to administrator serwisu b臋dzie m贸g艂 bezpo艣rednio przyporz膮dkowa膰 wizyt臋 na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie spo艂eczno艣ciowym.
Je艣li nie chcesz, aby serwisy spo艂eczno艣ciowe przyporz膮dkowywa艂y dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpo艣rednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizyt膮 na naszej stronie musisz si臋 wylogowa膰 z tego serwisu. Mo偶esz r贸wnie偶 ca艂kowicie uniemo偶liwi膰 za艂adowanie na stronie wtyczek stosuj膮c odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegl膮darki, np. blokowanie skrypt贸w.
Ponadto, korzystanie z niekt贸rych wtyczek mo偶e wi膮za膰 si臋 z publikowaniem okre艣lonych informacji w ramach Twoich profili spo艂eczno艣ciowych. Przyk艂adowo, informacje o klikni臋ciach w przycisk 鈥濴ubi臋 to鈥 mog膮 by膰 dost臋pne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywi艣cie, je偶eli udost臋pniasz jakie艣 tre艣ci w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udost臋pnienie to w spos贸b naturalny b臋dzie widoczne w Twoim profilu.
Je偶eli chodzi o szczeg贸艂y zwi膮zane z przetwarzaniem przez administrator贸w serwis贸w spo艂eczno艣ciowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczeg贸lno艣ci o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administrator贸w, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mo偶liwo艣膰 dokonania ustawie艅 zapewniaj膮cych ochron臋 Twojej prywatno艣ci, wszystko znajdziesz w politykach prywatno艣ci poszczeg贸lnych us艂ugodawc贸w:
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Disqus 鈥 szczeg贸艂y

Na naszej stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obs艂ugiwany przez zewn臋trzny podmiot, tj. Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.
Gdy wy艣wietlasz stron臋 zawieraj膮c膮 komentarze obs艂ugiwane przez system Disqus, Disqus wysy艂a jeden lub wi臋cej plik贸w cookies do Twojego urz膮dzenia, kt贸re identyfikuj膮 Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮. Pliki cookies Disqus odpowiedzialne s膮 za prawid艂owe funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczeg贸lno艣ci usprawniaj膮 proces logowania si臋. W ramach plik贸w cookies Disqus gromadzone s膮 r贸wnie偶 informacje w jaki spos贸b korzystasz z naszej strony (np. podstrony, kt贸ry odwiedzasz, linki, w kt贸re klikasz) w celu analizy Twojej aktywno艣ci oraz personalizowania wy艣wietlanych Ci w ramach systemu Disqus tre艣ci, w tym reklam.
Je偶eli Disqus wy艣wietla reklamy, korzysta z technologii wspieraj膮cych ten proces, takich jak Google, Polymorph, ServeBid, kt贸re mog膮 ustawia膰 cookies na potrzeby personalizacji marketingu, powi膮zania reklam z p贸藕niejszymi aktywno艣ciami, limitowania jak cz臋sto wy艣wietlane s膮 Ci poszczeg贸lne reklamy.
Pami臋taj, 偶e z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego w艂asny u偶ytkownik, na podstawie regulaminu oraz polityki prywatno艣ci Disqus. Disqus jest samodzielnym, niezale偶nym od nas podmiotem 艣wiadcz膮cym na Twoj膮 rzecz us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂贸w w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony prywatno艣ci, mo偶esz szuka膰 w dokumentach udost臋pnianych bezpo艣rednio przez Disqus:
regulamin:https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service#publisher-terms-of-service-agreement,
polityka prywatno艣ci: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Hotjar 鈥 szczeg贸艂y

Korzystamy z narz臋dzia Hotjar, 偶eby lepiej zrozumie膰 Twoje potrzeby oraz optymalizowa膰 nasz膮 stron臋 pod k膮tem Twoich do艣wiadcze艅 zwi膮zanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes. Narz臋dzie zapewniane jest przez zewn臋trzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian鈥檚 Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian鈥檚 STJ 1000, Malta.
Hotjar rejestruje ka偶dego odwiedzaj膮cego nasz膮 stron臋 i umo偶liwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak r贸wnie偶 wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narz臋dzia Hotjar nie mamy dost臋pu do informacji, kt贸re pozwalaj膮 nam na Twoj膮 identyfikacj臋, poniewa偶 Hotjar nie rejestruje procesu wype艂nienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dost臋p w ramach Hotjar to, w szczeg贸lno艣ci informacje o systemie operacyjnym i przegl膮darce internetowej, z kt贸rej korzystasz,

 1. podstrony, jakie przegl膮dasz w ramach naszego serwisu,
 2. czas sp臋dzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 3. przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 4. 藕r贸d艂o, z kt贸rego przechodzisz do naszego serwisu,
 5. miejsca, w kt贸re klikasz myszk膮.
  W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowali艣my w kodzie naszej strony specjalny kod 艣ledz膮cy Hotjar. Kod 艣ledz膮cy wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plik贸w cookies informacje przechowywane s膮 przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu u偶ytkownika. Ani Hotjar ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.
  Mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu u偶ytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plik贸w cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
  Je偶eli jeste艣 zainteresowany szczeg贸艂ami zwi膮zanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zach臋camy do zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

SoundCloud 鈥 szczeg贸艂y

Na naszych stronach osadzane s膮 widgety SoundCloud pozwalaj膮ce Ci odtwarza膰 nagrania dost臋pne w serwisie SoundCloud bezpo艣rednio z naszych stron. Operatorem serwisu SoundCloud jest SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy.
Kiedy odwiedzasz stron臋 z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne informacje, w tym informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem. SoundCloud i widget mog膮 Ci臋 rozpoznawa膰, w szczeg贸lno艣ci z wykorzystaniem technologii plik贸w cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten spos贸b informacje do zapewnienia prawid艂owego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie 艣wiadczonych przez SoundCloud us艂ug, jak r贸wnie偶 w celach personalizacji i reklamy.
Pami臋taj, 偶e odtwarzaj膮c nagrania dost臋pne w serwisie SoundCloud, korzystasz z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym, niezale偶nym od nas podmiotem 艣wiadcz膮cym na Twoj膮 rzecz us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂贸w w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony prywatno艣ci, mo偶esz szuka膰 w dokumentach udost臋pnianych bezpo艣rednio przez SoundCloud:
regulamin: https://soundcloud.com/terms-of-use,
polityka prywatno艣ci: https://soundcloud.com/pages/privacy,
polityka cookies: https://soundcloud.com/pages/cookies.

YouTube 鈥 szczeg贸艂y

Na naszych stronach osadzane s膮 widgety YouTube pozwalaj膮ce Ci odtwarza膰 nagrania dost臋pne w serwisie YouTube bezpo艣rednio z naszych stron. Serwis YouTube obs艂ugiwany jest przez Google LLC.
Wideo osadzane s膮 na stronie w trybie ochrony prywatno艣ci. Bazuj膮c na informacjach udost臋pnianych przez YouTube, oznacza to, 偶e 偶adne pliki cookies nie s膮 zapisywane na Twoim urz膮dzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Tw贸j temat, dop贸ki nie odtworzysz nagrania.
Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urz膮dzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, 偶e odtworzy艂e艣 nagranie z poziomu okre艣lonej strony internetowej, nawet je艣li nie posiadasz konta Google czy nie jeste艣 akurat zalogowany. Je艣li zalogowa艂e艣 si臋 do konta Google, to us艂ugodawca ten b臋dzie m贸g艂 bezpo艣rednio przyporz膮dkowa膰 wizyt臋 na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mo偶liwo艣膰 dokonania ustawie艅 zapewniaj膮cych ochron臋 Twojej prywatno艣ci zosta艂y opisane w polityce prywatno艣ci Google.
Je艣li nie chcesz, aby Google przyporz膮dkowywa艂 dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpo艣rednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz si臋 wylogowa膰 ze swojego konta. Mo偶esz r贸wnie偶 ca艂kowicie uniemo偶liwi膰 za艂adowanie na stronie wtyczek stosuj膮c odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegl膮darki, np. blokowanie skrypt贸w.
Informacje gromadzone w ramach plik贸w cookies zwi膮zanych z osadzonymi na naszych stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane s膮 przez Google w celu zapewnienia prawid艂owego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie 艣wiadczonych przez YouTube us艂ug, jak r贸wnie偶 w celach personalizacji i reklamy.
Pami臋taj, 偶e odtwarzaj膮c nagrania dost臋pne w serwisie YouTube, korzystasz z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezale偶nym od nas podmiotem 艣wiadcz膮cym na Twoj膮 rzecz us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂贸w w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatno艣ci, mo偶esz szuka膰 w dokumentach udost臋pnianych bezpo艣rednio przez YouTube:
regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,
polityka prywatno艣ci: https://policies.google.com/privacy

Czy 艣ledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzystamy z narz臋dzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook Custom Audiences, kt贸re wi膮偶膮 si臋 z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywno艣ci w naszym sklepie. Narz臋dzia te zosta艂y szczeg贸艂owo opisane w ramach pytania po艣wi臋conego plikom cookies podmiot贸w trzecich, dlatego nie b臋dziemy powtarza膰 tych informacji r贸wnie偶 tutaj.

Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach kt贸rych mo偶emy kierowa膰 reklamy do okre艣lonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o r贸偶ne kryteria takie jak wiek, p艂e膰, zainteresowania, zaw贸d, praca, dzia艂ania podejmowane uprzednio w ramach naszego sklepu. Narz臋dzia te zosta艂y szczeg贸艂owo opisane w ramach pytania po艣wi臋conego plikom cookies podmiot贸w trzecich, dlatego nie b臋dziemy powtarza膰 tych informacji r贸wnie偶 tutaj.

W jaki spos贸b mo偶esz zarz膮dza膰 swoj膮 prywatno艣ci膮?

Odpowied藕 na to pytanie znajduje si臋 w wielu miejscach tej polityki prywatno艣ci przy okazji opisywania poszczeg贸lnych narz臋dzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrali艣my jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poni偶ej znajdziesz list臋 mo偶liwo艣ci zarz膮dzania swoj膮 prywatno艣ci膮.
路 ustawienia cookies w ramach przegl膮darki internetowej,
路 wtyczki do przegl膮darek wspieraj膮ce zarz膮dzanie plikami cookies np. Ghostery,
路 dodatkowe oprogramowanie zarz膮dzaj膮ce plikami cookies,
路 tryb incognito w przegl膮darce internetowej,
路 ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
路 mechanizm zarz膮dzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
路 Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
路 Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,
路 Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,
路 HotJar Opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Czym s膮 logi serwera?

Korzystanie ze sklepu wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywany jest sklep. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmuj膮 m.in. Tw贸j adres IP, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj膮cymi ze strony i nie s膮 wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowi膮 wy艂膮cznie materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania stron膮, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.

Czy jest jeszcze co艣, o czym powiniene艣 wiedzie膰?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plik贸w cookies i zarz膮dzania og贸lnie poj臋t膮 prywatno艣ci膮 jest do艣膰 skomplikowana. Do艂o偶yli艣my wszelkich stara艅 by niniejszy dokument dostarczy艂 Ci jak najdalej id膮cej wiedzy w wa偶nych dla Ciebie kwestiach. Je偶eli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej lub po prostu porozmawia膰 o Twojej prywatno艣ci, napisz do nas na adres kontakt@alerybka.blanet.pl

Czy ta polityka prywatno艣ci mo偶e podlega膰 zmianom?

Tak, mo偶emy modyfikowa膰 t臋 polityk臋 prywatno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepis贸w prawa. Je偶eli jeste艣 zarejestrowanym u偶ytkownikiem sklepu, o ka偶dej zmianie polityki prywatno艣ci otrzymasz wiadomo艣膰. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatno艣ci podlinkowane s膮 poni偶ej.

馃悹alerybka.pl馃悹